Dr. Öğr. Üyesi ARDA GÖKSU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ARDA GÖKSU

T: (0282) 250 6004

M agoksu@nku.edu.tr

W agoksu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Bölüm:Çalgı Eğitimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MÜZİK BİLİMLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2010-2014
Tez: Geleneksel Türk çalgı müziği üst düzey icracılarının performans gelişim süreci ile devlet konservatuvarları çalgı eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:REKTÖRLÜK
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ / GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: TRT repertuvarında bulunan Bûselik ve Hüseynî makamlarındaki sözlü eserlerin besteci, form ve usûl yönünden karşılaştırılması (2009)
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2004-2005
Tez:
Lisans
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI / ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ÇALGI ANASANAT DALI
2015-
Yrd. Doç. Dr. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI / TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015
Öğr. Gör. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI / TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
2010-2014
Okutman GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
2005-2010
Öğr. Gör. EGE ÜNİVERSİTESİ
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI / SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2003-2004
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI / ÇALGI EĞİTİMİ
2016-
Konservatuvar Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI / ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2015-
Konservatuvar Müdürü GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI / TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ
2008-2015
Bölüm Bşk. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
2007-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Güzel Sanatlar Temel Alanı / Müzik
Klasik Türk Müziği ( Sanat Müziği )
Yorumculuk
Müzikoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÖKSU A., İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİN MÛSİKÎSİ DERSİNİN KATKILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol. 6, pp. 93-107, 2017.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM, İSAM, ASOS, EBSCO
2. GÖKSU A., Geleneksel Türk Çalgı Müziği Üst Düzey İcracılarının Performans Gelişim Süreçleri Üzerine Bir Araştırma, rast müzikoloji dergisi, vol. 3, pp. 1020-1030, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GÖKSU A., TRT Repertuvarında Bulunan ve 15. - 19. Yüzyıllar Arasında Bestelenmiş Hüseynî Makamındaki Sözlü Eserlerin Besteci, Form ve Usûlleri Üzerine Bir Araştırma, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, ss. 60-72, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. GÖKSU A., TRT Repertuvarında Bulunan ve 17. - 19. Yüzyıllar Arasında Bestelenmiş Bûselik Makamındaki Sözlü Eserlerin Besteci, Form ve Usûlleri Üzerine Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 16, ss. 335-351, 2012.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÖKSU A., Şükrü Tunar´ın Sözlü Eserlerinde Kullandığı Form, Makam ve Usûller Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Balıkesir´e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu (07.11.2013-08.11.2013).
Tam metin bildiri
2. GÖKSU A., Geleneksel Türk Çalgı Müziği Üst Düzey İcracılarının Performans Gelişimlerinde ´Öğrenmede Etkili Olan Unsurlar´ Üzerine Bir Araştırma, 4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu (06.06.2013-08.06.2013).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÖKSU A., Geleneksel Türk Çalgı Müziği Üst Düzey İcracılarının Performans Gelişim Süreçlerinde Amatör Koroların Yeri ve Önemi, Balıkesir 2. Türk Müziği Sempozyumu (27.10.2017-28.10.2017).
Tam metin bildiri
2. GÖKSU A., Tokat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Ney Kursuna Katılan Kursiyerler Hakkında Bir İnceleme, Tokat Sempozyumu (01.11.2012-03.11.2012).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ (ULUSLARARASI MÜZİKOLOJİ DERGİSİ), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ (ULUSLARARASI MÜZİKOLOJİ DERGİSİ), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
4. RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ (ULUSLARARASI MÜZİKOLOJİ DERGİSİ), Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
5. RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ (ULUSLARARASI MÜZİKOLOJİ DERGİSİ), Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi
6. Uluslararası Cumhuriyet Sanat Günleri, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
7. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ III. GÜZEL SANATLAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA GÜNLERİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
8. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
9. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ASOS, ISAM, ROAD, SIS
10. TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU - 2015, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Bildiri Kitabı
11. TOKAT SEMPOZYUMU - 2012, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Bildiri Kitabı
Ulusal Projeler
1. Geleneksel Türk Çalgı Müziği Virtüözlerinin Performans Gelişim Süreçlerindeki Öğrenme Modellerinin Çalgı Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma., ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 13.06.2012-19.03.2014.
2. Geleneksel Türk Çalgı Müziği Üst Düzey İcracılarının Performans Gelişim Süreci İle Devlet Konservatuvarları Çalgı Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 26.04.2012-16.07.2014.
Sanatsal Faaliyetler
1. NKÜ AYÇİÇEĞİ ANAOKULU ÇALGI TANITIMI VE DİNLETİSİ, Yer:NKÜ REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:YRD. DOÇ. DR. ARDA GÖKSU, ARŞ. GÖR. İLAYDA DUBAZ, ÖĞR. GÖR. BETÜL KÜÇÜKSÜSLÜ, ÖĞR. GÖR. MERVE NUR KAPTAN, 28.12.2017-28.12.2017.
Karma
2. ÇALGI TANIMI VE DİNLETİSİ (AKA KOLEJİ), Yer:AKA KOLEJİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:ARDA GÖKSU, MERVE NUR KAPTAN, BETÜL KÜÖÜKSÜSLÜ, İLAYDA DUBAZ, VOLKAN KAPTAN, 27.12.2017-27.12.2017.
Karma
3. NEŞET ERTAŞ ANMA KONSERİ, Yer:NKÜ REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:ARDA GÖKSU, İLAYDA DUBAZ, MERVE NUR KAPTAN, BETÜL KÜÖÜKSÜSLÜ, 19.12.2017-19.12.2017.
Karma
4. Türk Müziği Konseri, Yer:NKÜ Rektörlük Konferans Salonu, Düzenleyenler:ARDA GÖKSU, İLAYDA DUBAZ, MERVE NUR KAPTAN, BETÜL KÜÇÜKSÜSLÜ, 05.12.2017-05.12.2017.
Özgün
5. Zeki Müren Şarkıları Konseri, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, Düzenleyenler:Arda GÖKSU, İlayda DUBAZ, Mehmet Semih KARLIDAĞ, 03.05.2017-03.05.2017.
Karma
6. GENÇ YETENEKLER KONSERİ, Yer:NKÜ REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:ARDA GÖKSU, İLAYDA DUBAZ, 27.04.2017-27.04.2017.
Karma
7. Türk Halk Müziği Konseri, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, Düzenleyenler:Arda GÖKSU, Muhittin ÖZDEMİR, Mehmet Semih KARLIDAĞ, Mustafa Kaya, 21.03.2017-21.03.2017.
Karma
8. TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU MEHMET REŞAT AYSU’xxYU ANMA GECESİ, Yer:NKÜ REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:ARDA GÖKSU, NEVZAT AVCI, 23.02.2017-23.02.2017.
Özgün
9. Trakya Akademi Oda Orkestrası Konseri, Yer:NKÜ Rektörlük Konferans Salonu, Düzenleyenler:Arda GÖKSU, Bahadır Çokamay, 27.12.2016-27.12.2016.
Karma
10. 2016 - 2017 Fen Edebiyat Fak. Akademik Kurul Toplantısı Türk Müziği Dinletisi, Yer:Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Düzenleyenler:Arda GÖKSU, İlayda DUBAZ, Mehmet Semih KARLIDAĞ, 01.12.2016-01.12.2016.
Karma
11. 9. Geleneksel Beyaz Önlük Giydirme Töreni Türk Müziği Dinletisi, Yer:NKÜ Rektörlük Konferans Salonu, Düzenleyenler:Arda GÖKSU, İlayda DUBAZ, 22.11.2016-22.11.2016.
Karma
12. 3. Dönem Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Türk Müziği Dinletisi, Yer:NKÜ Rektörlük Konferans Salonu, Düzenleyenler:Arda GÖKSU, İlayda DUBAZ, Mehmet Semih KARLIDAĞ, 10.06.2016-10.06.2016.
Karma
13. 2015 - 2016 NKÜ MEZUNİYET TÖRENİ KONSERİ, Yer:NKÜ, Düzenleyenler:ARDA GÖKSU, İLAYDA DUBAZ, 03.06.2016-03.06.2016.
Karma
14. KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:ARDA GÖKSU, İLAYDA DUBAZ, 11.05.2016-11.05.2016.
Karma
15. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:ARDA GÖKSU, MUHİTTİN ÖZDEMİR, İLAYDA DUBAZ, MEHMET SEMİH KARLIDAĞ, MUSTAFA KAYA, 23.03.2016-23.03.2016.
Karma
16. TRAKYA AKADEMİ ODA ORKESTRASI KONSERİ, Yer:TEKİRDAĞ YILMAZ İÇÖZ SAHNESİ, Düzenleyenler:TRAKYA AKADEMİ ODA ORKESTRASI, 18.02.2016-18.02.2016.
Karma
17. MÜZİK DİNLETİSİ, Yer:NKÜ PİRAMİT SALON, Düzenleyenler:NKÜ TMDK, 20.06.2015-20.06.2015.
Karma
18. AVNİ ANIL´I ANMA KONSERİ, Yer:DEVLET KONSERVATUVARI KONSER SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 11.03.2015-11.03.2015.
Karma
19. MÜZİK DİNLETİSİ, Yer:GOÜ TAŞLIÇİFTLİK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 12.01.2015-12.01.2015.
Karma
20. MEVLANAYI ANMA KONSERİ, Yer:GOÜ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 17.12.2014-17.12.2014.
Karma
21. TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ, Yer:GOÜ SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 17.12.2014-17.12.2014.
Karma
22. ATATÜRKÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR, Yer:GOÜ SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 12.11.2014-12.11.2014.
Karma
23. EHLİ BEYTE VEFA VE KERBELA MUHARREM MERSİYELERİ KONSERİ, Yer:GOP KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 16.10.2014-16.10.2014.
Karma
24. TÜRK MÜZ. DİNLETİSİ, Yer:GOÜ SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 30.09.2014-30.09.2014.
Karma
25. TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ, Yer:GOÜ SOSYAL TES., Düzenleyenler:TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, 25.09.2014-26.09.2014.
Karma
26. KUTLU DOĞUM KONSERİ, Yer:GOÜ SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 21.04.2014-21.04.2014.
Karma
27. SADETTİN KAYNAK VE SELAHATTİN PINAR ANMA KONSERİ, Yer:26 HAZİAN ATATÜRK KÜLTÜR SARAYI, Düzenleyenler:GOÜ DEVLETV KONSERVATUVARI, 15.04.2014-15.04.2014.
Karma
28. 18 MART ÇANAKKALE KONSERİ, Yer:GOÜ SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 18.03.2014-18.03.2014.
Karma
29. TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ, Yer:GOÜ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ TIP FAKÜLTESİ, 14.03.2014-14.03.2014.
Karma
30. MÜZİK DİNLETİSİ, Yer:GOÜ KONS. SALONU, Düzenleyenler:GOÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 12.01.2014-12.01.2014.
Karma
31. SAZZ ESERLERİ DİNLETİSİ, Yer:CUMHURİYET ÜNİV. SALONU, Düzenleyenler:CUMHURİYET ÜNİV. TÜRK MÜZ. DEVLET KONSERVATUVARI, 25.11.2013-25.11.2013.
Karma
32. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:TOKAT ATATÜRK KÜLTÜR SARAYI, Düzenleyenler:TOKAT VALİLİĞİ GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ, 10.10.2013-10.10.2013.
Karma
33. KUTLU DOĞUM HAFTASI KONSERİ, Yer:TOKAT SPOR SALONU, Düzenleyenler:TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ VE TOKAT BELEDİYESİ, 19.04.2013-19.04.2013.
Karma
34. HEKİMLER KOROSU KONSERİ, Yer:GOÜ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ TIP FAKÜLTESİ, 14.03.2013-14.03.2013.
Karma
35. AŞIK VEYSEL´İ ANMA KONSERİ, Yer:GOÜ TAŞLIÇİGTLİK YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 06.03.2013-06.03.2013.
Karma
36. İNCESAZ TÜRKÜLER, Yer:GOÜ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 26.12.2012-26.12.2012.
Karma
37. UD VE KLASİK KEMENÇE DİNLETİSİ, Yer:GOÜ ZİRAAT FAK. KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 27.11.2012-27.11.2012.
Karma
38. NEŞET ERTAŞ´I ANMA KONSERİ, Yer:GOÜ TAŞLIÇİFTLİK YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 14.11.2012-14.11.2012.
Karma
39. ATATÜRK´ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR, Yer:GOÜ TAŞLIÇİFTLİK YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 12.11.2012-12.11.2012.
Karma
40. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:GOP KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP TOKAT SEMPOZYUMU, 01.11.2012-03.11.2012.
Karma
41. TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ, Yer:TOKAT MEVLEVİHANESİ, Düzenleyenler:GOP DEVLET KONSERVATUVARI, 10.10.2012-10.10.2012.
Karma
42. MÜZİK DİNLETİSİ, Yer:GOP KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:18. ULUSLARARASI BİYOMEDİKAL BİLİM VE TEKNOLOJİ SEMPOZYUMU, 10.09.2012-13.09.2012.
Karma
43. TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ, Yer:GOP KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. KROMATOGRAFİ KONGRESİ, 06.06.2012-09.06.2012.
Karma
44. TASAVVUF MUSİKİSİ KONSERİ, Yer:TAŞLIÇİFTLİK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP DEVLETKONSERVATUVARI, 18.04.2012-18.04.2012.
Karma
45. MEVLÂNA´YI ANMA KONSERİ, Yer:TOKAT GOP ÜNİV. TAŞLIÇİFTLİK YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP DEVLET KONSERVATUVARI, 21.12.2011-21.12.2011.
Karma
46. TÜBİTAK DESTEKLİ AŞAĞI KELKİT HAVZASINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİNDE UD DİNLETİSİ, Yer:TOKAT ÖĞRETMENEVİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 02.09.2011-11.09.2011.
Özgün
47. MÜZİK DİNLETİSİ, Yer:GOP ÜNİV. KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. DEVLET KONSERVATUVARI, 25.01.2011-25.01.2011.
Karma
48. DİZİ VE FİLM MÜZİKLERİ KONSERİ, Yer:GOP TAŞLIÇİFTLİK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. DEVLET KONSERVATUVARI VE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ, 10.05.2010-10.05.2010.
Karma
49. VAKIFLAR HAFTASI TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:GOP ÜNİV. KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP REK. GÜZEL SANATLAR BÖL. VE VAKIFLAR BÖLGE MDR., 03.05.2010-03.05.2010.
Karma
50. TIP BAYRAMI TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:GOP TAŞLIÇİTLİK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. REK. GÜZEL SANATLAR BÖL. VE TIP FAK., 14.03.2010-14.03.2010.
Karma
51. KLASİK TÜRK MUSİKİSİ DİNLETİSİ, Yer:GOP ÜNİV. TAŞLIÇİFTLİK KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. REK. GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ VE EĞİTİM FAK. MÜZİK ÖĞR. BÖL., 24.11.2008-24.11.2008.
Karma
52. KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:GOP KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ, 29.07.2008-29.07.2008.
Karma
53. TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ, Yer:TOKAT TAŞHAN, Düzenleyenler:TOKAT TAŞHAN KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ, 28.05.2008-31.05.2008.
Karma
54. TÜRK SANAT MÜZİĞİ DİNLETİSİ, Yer:GOP KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ, 05.05.2008-11.05.2008.
Karma
55. KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ VE MECLİS GÖSTERİMİ, Yer:TOKAT ŞEHİR YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. ATATÜRK EKSENİNDE TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ TANITIM KULÜBÜ, 24.04.2008-24.04.2008.
Karma
56. KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:TOKAT ŞEHİR YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ, 06.04.2008-06.04.2008.
Karma
57. YÜKSEK LİSANS SEMİNER KONSERİ, Yer:CUMHURİYET ÜNİV. GSF EKREM ZEKİ ÜN DİNLETİ SALONU, Düzenleyenler:CUMHURİYET ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK ABD YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ, 04.01.2008-04.01.2008.
Karma
58. CUMHURİYET BAYRAMI TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ, Yer:GOP ÜNİV. TAŞLIÇİFTLİK YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ, 30.10.2007-30.10.2007.
Karma
59. TSM DİNLETİSİ, Yer:GOP ÜNİV. ŞEHİR YERLEŞKESİ, Düzenleyenler:VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE GOP ÜNİV. REKTÖRLÜĞÜ, 09.05.2007-09.05.2007.
Karma
60. MÜZİK DİNLETİSİ, Yer:TOKAT ŞEHİR YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. BESYO, 20.03.2007-20.03.2007.
Karma
61. SEMADA VUSLAT KONSERİ, Yer:TOKAT ATATÜRK KÜLTÜR SARAYI, Düzenleyenler:TOKAT ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ, 17.12.2006-17.12.2006.
Karma
62. BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI TOPLANTISINDA VERİLEN TSM KONSERİ, Yer:GOP ÜNİV. KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. REKTÖRLÜĞÜ, 26.09.2006-26.09.2006.
Karma
63. KELKİT HAVZASI PROJESİ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ TSM DİNLETİSİ, Yer:TOKAT TAŞHAN VE LATİFOĞLU KONAĞI, Düzenleyenler:KELKİT HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ VE GOP ÜNİV., 05.08.2005-06.08.2005.
Karma
64. TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:GOÜ ŞEHİR YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOÜ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ, 15.04.2005-15.04.2005.
Karma
65. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GSF MÜZİK SEMPOZYUMU, Yer:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GSF, 14.04.2005-16.04.2005.
Karma
66. 18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA KONSERİ, Yer:TOKAT ŞEHİR YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, 18.03.2005-18.03.2005.
Özgün
67. ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞUNUN 157. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA KONSERİ, Yer:TOKAT - 26 HAZİRAN ATATÜRK KÜLTÜR SARAYI, Düzenleyenler:TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, GOÜ MÜZİK EĞİTİMİ ABD VE ÖĞRETMEN LİSESİ, 16.03.2005-16.03.2005.
Özgün
68. DİLEK ŞAFAK ÇAKAR VE TOLGA MERİÇ KONSERİ, Yer:İZMİR EGE ÜNİV. ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, Düzenleyenler:EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK Musıkisi KONSERVATUVARI, 22.12.2004-22.12.2004.
Karma
69. TASAVVÛF MÛSİKÎSİ KONSERİ VE SEMA GÖSTERİSİ, Yer:BODRUM OASİS KÜLTÜR MERKEZİ, Düzenleyenler:BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATKILARIYLA EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI, 06.11.2004-06.11.2004.
Karma
70. EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET TÜRK MÛSİKÎSİ KONSERVATUVARI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU TASAVVÛF MÛSİKÎSİ KONSERİ VE SEMÂ GÖSTERİSİ, Yer:İZMİR - ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, Düzenleyenler:EGE ÜNİERSİTESİ DEVLET TÜRK MÛSİKÎSİ KONSERVATUVARI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU, 26.10.2004-26.10.2004.
Karma
71. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. TÜRK SANAT MÜZİĞİ FESTİVALİ EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU, Yer:KONYA / KONYA TİCARET ODASI SALONU, Düzenleyenler:EGE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU, 11.10.2004-11.10.2004.
Karma
72. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TSM TOPLULUĞU 10. Yıl KONSERİ, Yer:EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS KÜLTÜR MERKEZİ (MÖTBE), Düzenleyenler:EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TSM TOPLULUĞU YÖNETEN: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ARDA GÖKSU, 26.04.2004-26.04.2004.
Karma
73. TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ, Yer:GOP ÜNİV. İİBF KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. DEVLET KONSERVATUVARI.
Karma
74. KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:TOKAT ŞEHİR YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ.
Karma
75. TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ, Yer:GOP ÜNİV. İİBF KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. DEVLET KONSERVATUVARI.
Karma
76. KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ, Yer:TOKAT ŞEHİR YERLEŞKESİ KONFERANS SALONU, Düzenleyenler:GOP ÜNİV. REKTÖRLÜK GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ.
Karma